Algemene verkoopsvoorwaarden:


"CSW" staat voor Willaert Computersystemen bvba; klant staat voor U de consument, hetzij als particulier, hetzij als bevoegd orgaan van het bedrijf of de vennootschap.


Alle prijzen op de CSW-web-site zijn louter ter titel van inlichting en zijn dan ook niet bindend.

Door een offerte-aanvraag of bestelling te plaatsen via electronische weg, doet de klant ons een aanbod tot aankoop. CSW behoudt zich het recht dit aanbod niet aan te nemen. Enkel indien CSW U een bevestiging stuurt kan dit beschouwd worden als uitnodiging tot aankoop van de vermelde goederen.

Om een bestelling te kunnen plaatsen bij CSW moet de klant minstens 18 jaar zijn en binnen België kunnen toegeleverd worden.

De bedragen die op de verkoopfactuur worden vermeld, samen met kosten tot levering, vallen onder de op de factuur geldende verkoopsvoorwaarden. De klant dient de BTW te betalen volgens het toepasselijke percentage zoals vermeld op zijn factuur.

Alle facturen van CSW zijn contant betaalbaar te Roeselare. Bij gebreke aan tijdige betaling is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% op het factuurbedrag en een interest van 10% op jaarbasis.

CSW behoudt zich de eigendom van de goederen voor, tot volledige betaling van de factuur.

Het risico gaat evenwel reeds over vanaf de levering.


Alle geleverde goederen vallen onder de garantiebepalingen van de betreffende constructeur en kunnen in geen geval verhaald worden op CSW. Programmatuur en accessoires kunnen in geen geval een reden zijn om facturen onbetaald te laten.

Leveringstermijnen worden onder voorbehoud medegedeeld door de afhankelijkheid van de toelevering van de distributeur en/of fabrikant.